Some Set Prayers For Children

Easy Copy & Paste For List Preparation

 

 

 

 

OM     OM     OM 

AUMKAR

Aumkaaram Bindu Samyuktam

Nityam Dhyaayanti Yoginah

Kaamadam Mokshadam Chaiva

Aumkaaraaya Namo Namah

LORD GANESHA

Vakratunda Mahaakaaya

Suryakoti Samaprabha

Nirvighnam Kurume Deva

Sarva Kaaryesu Sarvadaa

GURU

Guru Brahma, Guru Vishnuh

Guru Devo Maheshwarah

Guru Saakshaat, Para Brahma

Tasmai Shri Gurave Namah  

MORNING PRAYER

Karaagre Vasate Lakshmee

Karamadhye Saraswatee

Karamuule Sthitaa Gouri

Prabhaate Karadarshanam

HINDU PRAYER

Twaneva Maataa Cha Pitaa Twameva

Twaneva Bandhuscha Sakhaa Twaneva

Twaneva Vidyaa Dravinam Twameva

Twaneva Sarvam Mama Dev Devaa 

PRAYER FOR SARASWATI

Yaa Kundendu Tusaarahaara Dhavalaa

Yaa Shubhra Vastraavrutaa

Yaa Veenaa Varadanda Manditakaraa

Yaa Shweta Padmaasanaa

Yaa Brahmaachyuta Shankara Prabhutibhir

Devaih Sadaa Vanditaa

Saa Maam Paatu Saraswatii Bhagavatii

Nihshesha Jaadyaapahaa 

GAYATRI MANTRA

OM Bhur Bhuvaha Svah

Tat Savitur Varrenyam

Bhargo Devasya Dheemahi

Dhiyo Yo Nah Parchodayaat

LOKA SAMASTAA

Lokaa Samastaa Sukhino Bhavantu

Lokaa Samastaa Sukhino Bhavantu

Lokaa Samastaa Sukhino Bhavantu 

OM SHANTI SHANTI SHANTIHI