21 Ganesh Mantras For Puja

Easy Copy & Paste For List Preparation

 
 

 

1

Om Aadi Pujaya Devaaya Namaha

(Form Of God Who is Worshiped First)

 

2

Om Ananda Daayakaaya Namaha

(Giver of Bliss)

 

3

Om Aganita Guna Ganaaya Namaha

(Lord Of Infinite Virtues)

 

4

Om Ambikaa Tanayaaya Namaha

(Son Of Devi Ambika)

 

5

Om Asura Vinaashakaaya Namaha

(Destroyer Of Demonic Qualities)

 

6

Om Buddhi Pradaayakaaya Namaha

(Giver Of Intelligence)

 

7

Om Dukha Bhanjanaaya Namaha

(Lord Who Soothes Pain)

 

8

Om Gajaavadanaaya Namaha

(Elephant Faced Lord)

 

9

Om Ganaadhipaaya Namaha

(Leader Of Celestial Beaings)

 

10

Om Guna Vantaaya Namaha

(Giver Of Virtues)

 

11

Om Karaambujaaya Namaha

(Lord With Lotus Like Hands)

 

12

Om Lambodharaaya Namaha

(Big Bellied Lord)

 

13

Om Maayaa Vinaashakaaya Namaha

(Destroyer Of Delusion)

 

14

Om Mangala Daayakaaya Namaha

(Giver Of Auspiciousness)

 

15

Om Mooshika Vaahanaaya Namaha

(Lord Whose Vehicle is The Mouse)

 

16

Om Nirvighnaaya Namaha

(Remover Of Obstacles)

 

17

Om Omkaareshwaraaya Namaha

(Embodiment Of Primeval Sound Of Aum)

 

18

Om Pasupati Tanayaaya Namaha

(Son Of Lord Shiva)

 

19

Om Shoka Vinaashakaaya Namaha

(Destroyer Of Sorrow)

 

20

Om Siddhi Vinaayakaaya Namaha

(Giver Of Success)

 

21

Om Vidyaa Daayakaaya Namaha

(Giver Of Education And Wisdom)

 

  OM SHANTI SHANTI SHANTIHI