Bhajans - Devotional Songs Alphabet D

Easy Copy & Paste For List Preparation

 
 

 

 
Danava Bhanjana Rama Sai,
     Syamala Komala Ram
Hey Ram Ram Jaya Ram Sai,
     Ram Ram Ram
Danava Bhanjana Rama Sai,
     Syamala Komala Ram
Dasaratha Nandana Rama Sai,
     Daya Sagara Ram
Deenon Ke Tum Rama Sai
     Rama Rama Rama

 

 
Dasaratha Nandana Rama,
      Daya Sagara Rama
Raghu Kula Thilaka Rama,
     Sathya Sai Sri Paramdhama
Dasaratha Nandana Rama,
      Daya Sagara Rama
Ahalyodharaka Rama,
     Shrapa Vimochana Rama
Shirdipurishwara Rama,
     Puttaparthipuri Paramdhama

 

Daya Karo Bhagawan Shankara,
      Daya Karo Bhagawan
Trinetra Dhari, Trishula Dhari,
      Ganga Dhari Daya Karo
Daya Karo Bhagawan Shankara,
      Daya Karo Bhagawan
Parvati Ramana, Panaka Bhushana,
       Nilkantha Daya Karo
Chandra Shekhara, Chandra Kala Dhara.
       Vibhuti Sundara Daya Karo
Shirdi Nivasa, Parthi Vihara
     Sai Shankara Daya Karo

 

Daya Karo Mata Amba Kripa Karo Janani
Kripa Karo Mata Amba Raksha Karo Janani
Kalyana Rupini  Kali Kapalini
Karunamayi Amba Mam Pahi
Om Mata Om Mata Om Mata Anandamayi

 

Daya Sudha Barasavo Mata,
     Jaya Jaya Jaya Ambe
Prem Sudha Barasavo Mata,
     Jaya Jaya Jaya Ambe
Devi Niranjani, Sai Bhavani
Jaya Jaya Jaya Ambe (Sai)

 

Deva Senapathe, Skanda,
     Subrahmanya Pahimam
Pahi Parameshwara, Skanda,
     Subrahmanya Pahimam
Subrahmanya Shanmukha Natha
     Sai Natha Karuna Sindhu
Pahi Parameshwara, Skanda,
     Subrahmanya Pahimam

 

Devi Bhavani Ma, Jai Sai Bhavani Ma
Daya Karo Sai Ma, Kripa Karo Sai Ma
Jaya Ma, Jaya Ma,
     Jaya Devi Bhavani Ma
Jaya Parthi Nivaasini Ma,
     Jaya Sai Bhavani Ma

 

Devi Sai Ma, Devi Saraswati Ma
Durga Bhavani Ma, Kali Kapalini Ma
Jagadoddharini Ma
Sai Daya Karo Ma
Sathya Sai Daya Karo Ma

 

Dhanya Ho Easwaramma Jag Ko Dijo Bal Baba
Dhanya Ho Dhanya Ho
     Kaliyug Mein Avatara Liye
Sakal Charachar Ke Bhagwan
Jagadoddhara Sai Narayan
Jag Ko Dijo Bal Baba

 

Dhimika Dhimika Dhim, Dhimika Dhimika Dhim,
     Nachey Bhola Nath
Nachey Bhola Nath (4)
Dhimika Dhimika Dhim, Dhimika Dhimika Dhim,
     Nachey Bhola Nath
Mridanga Boley Shiva Shiva Shiva Om
Damaru Boley Hara Hara Hara Om
Veena Boley Sai Ram Sai Ram
Nachey Bhola Nath (4)
 
Dum Dum Dum Dum Damaru Bajey
Hara Bhola Nath Shiva Shambho Bhaje
Ghana Ghana Ghana Ghana,
     Ghanta Bajey
Hara Gauri Nath Shiva Shambho Bhaje
Hara Sai Nath Shiva Shambho Bhaje
 
Durga Bhavani Ma, Jaya Jaya Sai Ma
Kali Kapalini Ma, Jaya Jaya Sai Ma
Durga Bhavani Ma, Jaya Jaya Sai Ma
Parama Shivani Ma, Jaya Jaya Sai Ma
Jagadoddharini Ma, Jaya Jaya Sai Ma

 

Durge Durge Durge Jai Jai Ma
Durge Durge Durge Sai Ma
Karuna Sagari Ma
Kali Kapalini Ma
Jagadoddharini Ma
Durge Jai Jai Ma
Jaya Durge Sai Ma